Mitä on Specialty Coffee?

Mitä on Specialty Coffee?

Yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan specialty coffee tarkoittaa kahvia, joka on saanut yli 80 maku-/laatupistettä asteikolla 0-100 Specialty Coffee Associationin (SCAA ja SCAE) kehittämässä pistejärjestelmässä. Kahveja voi virallisesti pisteyttää vain sertifioidut Q-graderit, joiden maistamisen ammattitaito on hiottu huippuunsa ja kalibroitu vastaamaan SCA:n standardeja.

Saatujen pisteiden mukaan kahvit voidaan jaotella seuraaviin luokkiin:
90-100 pistettä: outstanding
85-89,99 pistettä: excellent
80-84,99 pistettä: very good
alle 80 pistettä: below specialty quality

Pienpaahtimot panostavat laatuun

Valtaosa maailmalla viljellystä bulkkikahvista jää kauas specialty-tasolle asetetusta 80 pisteen rajasta. Specialty-luokiteltuihin kahveihin Suomessa ovat erikoistuneet lähinnä pienpaahtimot, joiden paahtamien kahvien osuus on ainoastaan häviävän pieni osa maan kahvinkulutuksen kokonaisvolyymista. Suurin osa näistä pienpaahtimokahveista kuuluu luokkiin ‘very good’ ja ‘excellent’. Vain kaikkein parhaimmat ja hyvin rajatut erät pienpaahtimoidenkin valikoimissa ovat yli 90 pisteen kahveja. ‘Outstanding’ -luokan kahveja on saatavilla hyvin vähän ja niiden hinnat voivat kohota erittäin korkealle, mikä pitää niiden tarjonnan aisoissa ja nämä kahvit saavatkin parhaiten näkyvyyttä kahvialan kilpailuissa. 

Käsinpoiminnalla suuri vaikutus kahvin makuun

Specialty-tasoiset kahveja saadaan vain kun kasvulosuhteet ovat optimaaliset laadukkaiden kahvien tuottamiselle ja ajatus “laatu korvaa määrän” ohjaa toimintaa läpi tuotantoprosessin. Yksittäinen laatuun voimakkaasti vaikuttava vaihe tuotantoprosessissa on sadonkorjuu. Parhaimpiin laadullisiin ja makumaailmallisiin tuloksiin päästään vain monivaiheisella käsinpoiminnalla, jossa kahvipensaasta kerätään ainoastaan terveet ja juuri sopivasti kypsyneet kahvimarjat ja muiden marjojen annetaan jatkaa kypsymistään, kunnes nekin ovat täydellisiä poimittavaksi. Suurin osa maailmalla viljellyn kahvin sadonkorjuusta tehdään koneellisesti, jolloin on tarkoitus optimoida tuottavuus, laadun kärsiessä huomattavasti.

Paahtamisella ei voida vaikuttaa kahvin pisteytykseen

Sadonkorjuun jälkeinen kahvin prosessointi eri menetelmin, niin kokonaisina marjoina kuin marjan siemeninäkin, tutummin kahvipapuina, vaikuttaa lopulliseen kahvin laatuun ja makuun todella paljon. Kahvi on laatunsa ja makukirjonsa saavuttanut vasta, kun kaikki työ alkuperämaassa on tehty. Sen jälkeen kyse on laadun säilyttämisestä ja kahvin potentiaalin esittelystä parhaalla mahdollisella tavalla. Jotta laadukkasta vihreästä kahvista syntyy yhtä laadukas lopputuote, vaaditaan paahtajilta ammattitaitoa, intohimoa ja tarkkaa laadun kontrollointia. Paahtamisella ei kuitenkaan enää voida vaikuttaa kahvin pisteisiin tai laatuluokitteluun, vaan kahvin arvioinnista tulee henkilökohtaisempaa.

Laadusta tulee maksaa enemmän

Meille Kahiwa Coffee Roastersilla tärkeää huipputason kahvien ostamisessa, laadun ja vivahteikkaan makumaailman lisäksi, on se että viljelijät voivat tehdä työtä kahviensa laadun parantamiseksi, tietäen että he saavat työstään myös asianmukaisen korvauksen. Laadukkaasta raaka-aineesta tulee maksaa enemmän ja me teemme sen mielellämme, koska vain se vie kahvikulttuuria eteenpäin siellä missä kaikkein tärkein työ tehdään.

Tutustu tarkemmin meidän ajatuksiimme kahvista ja sen paahtamisesta täältä.